Elk jaar wordt er op Prinsjesdag de nominale premie bekend gemaakt. Dit is een indicatie, waarmee de zorgverzekeraars uiteindelijk zelf de definitieve premie voor het nieuwe jaar bepalen. De laatste jaren is de gemiddelde zorgpremie gestegen. De nominale premie voor 2022 is € 1.509. Dit is een stijging van € 31 in vergelijking met vorig jaar. Mocht je hier nou weinig verstand van hebben, maar ben je wel benieuwd hoe het allemaal werkt en wat je erover moet weten? Wij hebben de belangrijkste dingen hier duidelijk voor je op een rijtje gezet. Dus mocht je je afvragen hoe je het moet aanpakken, lees dan vooral verder!

Zorgpremie

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. Bij vrijwel alle verzekeraars is de inhoud van de basisverzekering over het algemeen gelijk, maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan wel behoorlijk verschillen. Eigenlijk is de afgelopen jaren de zorgpremie alleen maar gestegen, en ook voor zorgverzekering 2022 zal de premie weer omhoog gaan. De zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november de uiteindelijke premies voor hun zorgverzekeringen van 2022. Hierin zal dat duidelijk worden uitgelegd en toegelicht wat de wijzigingen zijn.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de zorgverzekering overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld zorg voor kinderen tot en met 18 jaar en zorg door de huisarts. Als je dus veel kosten maakt, moet je een groot deel van je eigen risico inleggen, en de zorgverzekering legt dan de rest bij. Het verplichte eigen risico in 2022 is €385, net als de afgelopen jaren. De verwachting is dat dit ook in 2022 hetzelfde bedrag zal blijven.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering die je als gift kunt ontvangen. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen. De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag. De zorgtoeslag in 2022 zal gaan stijgen met €36 voor eenpersoonshuishoudens en met €40 voor meerpersoonshuishoudens.

Veranderingen basisverzekering

De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Voor 2022 zijn er enkele uitbreidingen van het basispakket:

  • Regeling paramedische herstelzorg coronapatiënten verlengd. Deze regeling is na afgelopen jaar, nogmaals met een jaar verlengd. Voor mensen met heftige COVID-19 symptomen is er dus meer nazorg uitgetrokken.
  • Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie. Na deze behandeling kunnen ernstige complicaties optreden. Patiënten moeten daarom de eerste 2 weken na de behandeling in een expert-ziekenhuis blijven.
  • Elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning declareren. Wanneer patiënten gebruik maken van mechanische ademhalingsondersteuning kunnen de elektriciteitskosten hiervan rechtstreeks bij hun zorgverzekeraar declareren.
  • Niet-effectieve zorg uit basispakket. Zorginstituut Nederland controleert de zorg uit de basisverzekering. Is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs? Dan verdwijnt de zorg uit het basispakket.